Có 1 kết quả:

diàn tī

1/1

diàn tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elevator
(2) escalator
(3) CL:臺|台[tai2],部[bu4]