Có 1 kết quả:

diàn qì huà

1/1

diàn qì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electrification