Có 1 kết quả:

diàn qì gōng chéng ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

electrical engineering