Có 1 kết quả:

diàn hàn

1/1

diàn hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electric welding