Có 1 kết quả:

diàn rè

1/1

diàn rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electrical heating