Có 1 kết quả:

diàn cí lì

1/1

diàn cí lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electromagnetic force (physics)