Có 1 kết quả:

diàn cí gǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

electromagnetic induction