Có 1 kết quả:

diàn bèi sī

1/1

diàn bèi sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electric bass (guitar)