Có 1 kết quả:

diàn zhá ㄉㄧㄢˋ ㄓㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) electric switch
(2) circuit breaker