Có 1 kết quả:

diàn zǔ qì ㄉㄧㄢˋ ㄗㄨˇ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

resistor