Có 1 kết quả:

diàn lí

1/1

diàn lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ion
(2) ionized (e.g. gas)