Có 1 kết quả:

diàn lí céng ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ionosphere