Có 1 kết quả:

wù huà qì

1/1

wù huà qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nebulizer
(2) spray
(3) atomizer