Có 1 kết quả:

wù qì

1/1

wù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fog
(2) mist
(3) vapor