Có 1 kết quả:

wù dēng

1/1

wù dēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fog lights (of a motor vehicle)