Có 1 kết quả:

xiāo rǎng zhī bié

1/1

Từ điển Trung-Anh

huge difference