Có 1 kết quả:

zhèn gǎn

1/1

zhèn gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tremors (from an earthquake)