Có 1 kết quả:

Huò ěr mù zī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hormuz, Iran, at the mouth of the Persian Gulf