Có 1 kết quả:

Huò ěr téng

1/1

Huò ěr téng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Horten (city in Vestfold, Norway)