Có 1 kết quả:

Huò ní yà lā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Honiara, capital of Solomon Islands