Có 1 kết quả:

Huò shān

1/1

Huò shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huoshan county in Lu'an 六安[Lu4 an1], Anhui

Một số bài thơ có sử dụng