Có 1 kết quả:

Huò shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huoshan county in Lu'an 六安[Lu4 an1], Anhui