Có 1 kết quả:

Huò shì yīng juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hodgson's hawk-cuckoo (Hierococcyx nisicolor)