Có 1 kết quả:

Huò ěr mù zī Hǎi xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Strait of Hormuz