Có 1 kết quả:

Huò qiū xiàn

1/1

Huò qiū xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huoqiu county in Lu'an 六安[Lu4 an1], Anhui