Có 1 kết quả:

shà shí

1/1

shà shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

in a split second