Có 1 kết quả:

shà shí

1/1

shà shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

in a split second

Một số bài thơ có sử dụng