Có 1 kết quả:

Xiá shān

1/1

Xiá shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiashan district of Zhanjiang city 湛江市[Zhan4 jiang1 shi4], Guangdong

Một số bài thơ có sử dụng