Có 1 kết quả:

Xiá shān qū

1/1

Xiá shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiashan district of Zhanjiang city 湛江市[Zhan4 jiang1 shi4], Guangdong