Có 1 kết quả:

Wù tái xiāng

1/1

Wù tái xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wutai township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan