Có 1 kết quả:

wù màn ㄨˋ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fog
(2) mist