Có 1 kết quả:

wù méng méng

1/1

wù méng méng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foggy
(2) misty
(3) hazy

Một số bài thơ có sử dụng