Có 1 kết quả:

lù shuǐ fū qī

1/1

lù shuǐ fū qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a couple in a short-lived, improper relationship