Có 1 kết quả:

lù yīn pǐ ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄆㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) indecent exposure
(2) flashing