Có 1 kết quả:

lù yīn pǐ

1/1

lù yīn pǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indecent exposure
(2) flashing