Có 1 kết quả:

pāng pèi

1/1

pāng pèi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mưa rào