Có 1 kết quả:

bà zhàn

1/1

bà zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to occupy by force
(2) to seize
(3) to dominate