Có 1 kết quả:

pī léi

1/1

pī léi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thunderbolt