Có 1 kết quả:

pī lì wǔ

1/1

pī lì wǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to breakdance
(2) breakdancing