Có 1 kết quả:

Líng qiū

1/1

Líng qiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lingqiu county in Datong 大同[Da4 tong2], Shanxi