Có 1 kết quả:

Líng tái

1/1

Líng tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lingtai county in Pingliang 平涼|平凉[Ping2 liang2], Gansu