Có 1 kết quả:

líng táng

1/1

líng táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mourning hall
(2) funeral hall