Có 1 kết quả:

Líng gǔ sì

1/1

Líng gǔ sì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Linggu temple (Nanjing)