Có 1 kết quả:

Líng qiǎo sì

1/1

Líng qiǎo sì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Nyitso Monastery in Dawu County 道孚縣|道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan