Có 1 kết quả:

qīng guāng yǎn

1/1

qīng guāng yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glaucoma