Có 1 kết quả:

Qīng yuán

1/1

Qīng yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qingyuan district of Ji'an city 吉安市, Jiangxi