Có 1 kết quả:

Qīng yuán qū

1/1

Qīng yuán qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qingyuan district of Ji'an city 吉安市, Jiangxi