Có 1 kết quả:

qīng fā

1/1

qīng fā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

amobarbital (drug) (Tw)