Có 1 kết quả:

Qīng chéng shān

1/1

Qīng chéng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mount Qingcheng