Có 1 kết quả:

qīng táng wǎ shè

1/1

qīng táng wǎ shè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

brick house with a tiled roof