Có 1 kết quả:

qīng tiān pī lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

thunder from a clear sky (idiom); a bolt from the blue